Regulamin

Regulamin Sklepu AleDildo.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. AleDildo.pl internetowy sklep, dostępny pod adresem AleDildo.pl, prowadzony jest przez Firma Pałgan Sp. z o.o. , 44-100 Gliwice, Chorzowska 44C. Krajowy Rejestr Urzędowy podmiotów gospodarki narodowej nadał numer identyfikacji Regon: 521311165. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 6312703097.

Kontakt z naszą firmą jest możliwy poprzez:

e-mail biuro@AleDildo.pl,

korespondencyjnie

Firma Pałgan Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, Chorzowska 44C

Wpłatę za zamówienie prosimy przekazać na

nr konta

17109017660000000149863884

Tytulem: Numer zamówienia

 1. Firma Pałgan Sp. z o.o.  prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną przy pomocy sieci Internet. Zamówienia są składane przy pomocy strony internetowej dostępnej w domenie AleDildo.pl.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, do którego prowadzi domena AleDildo.pl. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego AleDildo.pl, przeglądania zawartości sklepu AleDildo.pl oraz składania zamówień, niezbędne jest:

a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne i dostęp do sieci Internet;

b. dostęp do poczty elektronicznej;

c. zalecane przeglądarki internetowe:

– Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej

– Opera w wersji 32.0 i wyższej,

– Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej

– Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej,

d. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym AleDildo.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu AleDildo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art.71 k.c. Klient składa zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu.

6. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu znajduje się w opisie na stronach produktów. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

7. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

8. Reklamację dotyczącą funkcjonowania sklepu internetowego AleDildo.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni od momenty ujawnienia. Reklamację prosimy złożyć np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@AleDildo.pl, telefonicznie 51044576 lub pisemnie na adres korespondencyjny. Prosimy i informację jaki, rodzaj i datę wystąpienia usterki oraz adres do korespondencji.

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wszystkie regulacje dotyczące zamówień złożonych przez klientów kwalifikujących się do tej grupy znajdują się w rozdziale XI niniejszego regulaminu.

II. Informator składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka. Zamówienia można złożyć bez rejestracji konta użytkownika, założenie konta użytkownika umożliwi obserwować status realizacji zamówienia.

2. W celu dokonania założenia Konta użytkownika należy wypełnić formularz. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej.

3. Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje.

4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym AleDildo.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

5. Firma Pałgan Sp. z o.o.  wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Faktura VAT lub paragon jest dostarczany wraz z przesyłką lub na prośbę Klienta drogą elektroniczną.

6. Firma Pałgan Sp. z o.o.  umożliwia osobisty odbiór zakupionego towaru w siedzibie firmy tj. 44-100 Gliwice, Chorzowska 44C.

III. Formy płatności

1. Wpłata na konto Firma Pałgan Sp. z o.o.  przed wysyłką lub przy odbiorze.

W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków on-line – przelew internetowy, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty lub przy odbiorze. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta Firma Pałgan Sp. z o.o. , tytuł przelewu oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule numeru zamówienia.

2. Szybkie płatności – Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

2.1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

2.2. Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

2.2.1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2.2.2. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczymy od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

IV. Dostawa

 1. Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników:
 2. Przy płatności wpłata/przelew czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
 3. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
 4. Czas realizacji zamówienia (dostawy) jest podany przy każdym produkcie:
 5. Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów widoczne są dla Państwa w zakładce „koszyk”, Wyświetlają się dostępne przesyłki i koszty transportu do wyboru dla Kupującego. Przejście w tą zakładkę nie oznacza jeszcze złożenia zamówienia. Podane ceny są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.
 6. Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej
 7. Z chwilą wydania towaru kurierowi sprzedawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.

V. Reklamacje i rękojmia

1. W przypadku stwierdzenia przez konsumenta i przedsiębiorcy na prawach konsumenta uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki.

2. Konsument i przedsiębiorca na prawach konsumenta może składać sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy np. pod adresem biuro@AleDildo.pl, w formie pisemnej na adres sprzedawcy lub innej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

       imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

       datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

       przedmiot reklamacji,

       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Powyższe dane są jedynie są zaleceniem, aby ułatwić w jak najszybszy sposób rozwiązać sprawę reklamacji. Nie wpływają na skuteczność ani ważność reklamacji.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 1. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 2. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 3. Występując z reklamacją konsument i przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien na koszt sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz sprzedawcy w celu umożliwienia ustosunkowania się zasadności zgłoszenia.
 4. W przypadku uznania reklamacji sprzedający wysyła naprawiony produkt na własny koszt.
 5. Konsument i przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedający wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony.

VI. Odstąpienia od umowy

1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, konsument i przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

2. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, np. pisząc na adres e-mail: biuro@AleDildo.pl, w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub innej. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres:

Firma Pałgan Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, Chorzowska 44C

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pobierz .pdf

Formularz zwrotu towaru pobierz .pdf

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

VII. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r informuję, iż:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Firma Pałgan Sp. z o.o. , 44-100 Gliwice, Chorzowska 44C, numer identyfikacji podatkowej NIP: 868-176-38-60
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji marketingowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania firmie będącej naszym dostawcą usług związanych z [ obsługa wysyłki newslettera], wyłącznie w celu elektronicznego wprowadzenia i przechowywania do prowadzonego przez nas zbioru oraz wysyłki informacji
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usługi, do momentu wypisania się z newslettera
 • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości wysyłki informacji

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 2. Spory związane z usługami świadczonymi przez Firma Pałgan Sp. z o.o.  w ramach AleDildo.pl  będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 3. Konsument posiada prawo do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o postępowanie mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,
 4. Konsument ma możliwość uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
 5. Klient może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. http://ec.europa.eu/consumers/odr pod podanym linkiem konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży.

5 thoughts on “Regulamin

Comments are closed.